Eigendomsvoorwaarde 

Om huurder (of koper) te worden van een sociale woning (of kavel) moet u zich kandidaat stellen bij een huisvestingsmaatschappij. U moet dan onder andere voldoen aan de :

Eigendomsvoorwaarde

Bij inschrijving mag u of een ander lid van uw gezin (die in de sociale woning zullen gaan wonen) geen woning of bouwgrond in binnen- of buitenland gedeeltelijk of in volle eigendom (1) of in vruchtgebruik (2) hebben.

Een kandidaat-huurder of één van zijn gezinsleden mag eveneens geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin hij of één van zijn gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, heeft ingebracht.

Opgelet: in volgende gevallen mag u (bij inchrijving) wel eigendom hebben:

In geval u de woning of de bouwgrond kosteloos gedeeltelijk in volle eigendom heeft verworven (bv. schenking of erfenis).

In geval het gaat om een woning in het Vlaams Gewest :

  • die bewoond wordt door de kandidaat-huurder en gelegen is binnen de grenzen van een onteigeningsbesluit;
  • die bewoond wordt door de kandidaat-huurder en die maximaal twee maanden voor inschrijving onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is en waarvan ontruiming noodzakelijk is;
  • die onaangepast is en die bewoond wordt door een persoon met een fysieke handicap;
  • die bewoond wordt door een persoon met een handicap die ingeschreven is voor een ADL-woning;
  • die in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten is;
  • die moet worden ontruimd met toepassing van artikel 18, §2, 2e lid, artikel 26, 50 §3 en artikel 90, §1, 4e lid van de Vlaamse Wooncode;
  • die bewoond wordt door de persoon die zich wil inschrijven, die het beheer over zijn woning heeft veloren ten gevolge van een faillisement.

Ingeval u samen met de partner een woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom heeft in de huwelijksgemeenschap, maar u overweegt de relatie te beëindigen.

De kandidaat-huurder dient dan wel bij inschrijving aan te tonen dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is :

  • dit kan aan de hand van stavingsstukken waaruit dit blijkt;
  • of een bewijs van een ingeleide echtscheiding;
  • of een aparte domicilie.

Uw huisvestingsmaatschappij helpt u graag verder met gedetailleerde informatie.

OPGELET : bij toewijzing is de eigendomsvoorwaarde strenger