• de strengere eigendomsvoorwaarde bij toewijzing:
  • ingeval het ging om een kosteloze eigendomsverwerving (bv. erfenis) dient men binnen 1 jaar na de toewijzing van de sociale woning zijn aandeel te verkopen;
  • ingeval de eigendom deel uitmaakte  van een huwelijksgemeenschap dient bij toewijzing reeds een vordering tot echtscheiding zijn ingesteld en dient men binnen het jaar uit de onverdeeldheid te treden;
  • in de andere gevallen dient men uiterlijk 1 jaar na de toewijzing de eigendom te verkopen;